زنبورداری

شناسنامه زنبور عسل

شناسنامه زنبور عسل - مهندسان ممتاز شهدآفرین خلقت

شناسنامه زنبور عسل شناسنامه زنبور عسل - مهندسان ممتاز شهدآفرین خلقتمن زنبور عسل حشره ای هستم که تو – ای انسان – مرا همه جا می نگریو چه بسا کوچک و عادی به حساب می آوری و جزعسل اثری از من ...
0
تبدیل شهد به عسل قسمت سوم

تبدیل شهد به عسل ـ قسمت سوم ـ تبدیل شهد

تبدیل شهد به عسل قسمت سوم ـ تبدیل شهد  در جریان تغلیظ زنبورها مقداری از ترشحات غددبزاقی خود را با شهد مخلوط می سازند.این ترشحات سرشار از عناصر تخمیرکننده و دیاستازهایی هستندکه پلی ساکاریدهای شهد را به قند های ساده یعنی ...
0
تغلیظ شهد

تبدیل شهد به عسل ـ قسمت دوم ـ تغلیظ شهد

قسمت دوم : تغلیظ شهد کم شدن اب شهد و غلظت آن از نظر قند دو پدیده همراه یکدیگر هستندکه بر اساس اصل تروفالاکسی که در تمام حشرات اجتماعی نهادینه شده قرار دارند. (زنبورها و مورچه ها)تروفالاکسی شامل مبادله مواد غذایی ...
0
تبدیل شهد به عسل

تبدیل شهد به عسل - قسمت اول - نظرات گوناگون

تبدیل شهد به عسل قسمت اول - نظرات گوناگون فرآیند تبدیل شهد به عسل توسط زنبور خیلی فرآیند جذابی است.در ادامه به قسمت اول از مجموعه آموزشی تبدیل شهد به عسل میپردازیم:زنبور عسل از گلی به گل دیگر پرواز کرده شهد ...
0
شهد گل ها

شهد گل ها - مطالعه در مورد شهد گل ها

شهد گل ها شهد گل ها مایع شیرین و معطری است که زنبورها آن را از بطن گل ها جمع آوری می کنندو غلظت آن ها امکان تبدیلشان به عسل را فراهم می آورد(همانگونه که بعدا خواهید دید زنبورها می توانندعسل ...
0
قند

قندها و عسل - قسمت سوم

قند و عسل - قسمت سوم قند - تنها قندی که برای جذب خود نیازی به انسولین ندارد فروکتوز-لوولوز می باشد(این دو کلمه مشابه هستند)این خاصیت فروکتوز برخی افراد را به این اندیشه واداشته که عسل را برای مبتلایان به ...
0
قندها

قندها و عسل - قسمت دوم

قندها و عسل - قسمت دوم قندها - قندهای ساده توسط مویرگ های بسیار نازک خونی که پرزهای دیواره روده را می پوشانند جذب شده و وارد جریان خون می گردد.آن ها در ورید باب جمع شده و به سمت کبد ...
0
قندها و عسل

قندها و عسل - قسمت اول

قندها و عسل - قسمت اولقندها و عسل - در طول چندین هزار سال تا اوایل قرن هجدهم عسل منبع اصلی قند مصرفی انسان ها محسوب می شد. در حالی که پس از آن در کمتر از سه قرن مصرف آن ...
0
سابقه تاریخی عسل

سابقه تاریخی عسل

سابقه تاریخی عسل سابقه تاریخی عسل انسان های اولیه در برابر زنبورها مانند خرس رفتار می کردند، یعنی کندوهایی را که در تنه درختان، صخره ها و یا زیر خاک می یافتند، می دزدیدند.نقاشی هایی که از روی سنگ ها بدست ...
0
تاریخچه زنبورداری مدرن

 تاریخچه زنبورداری مدرن در دنیا

تاریخچه زنبورداری مدرن در دنیا  زنبورداری مدرن بیش تر از همه مدیون مطالعات و تحقیقات لانگستروت  است، کندوهای با قاب متحرک از سال ها پیش متداول بود. ولی نامبرده موفق شد با پیداکردن فاصله صحیح عبور و مرور زنبورها دور شان ها و هم چنین ...
0