آیا می دانید

آیا می دانید 21

آیا می دانید ۲۱

 آیا می دانید ۲۱ آیا می دانید میکروب ها به طور متفاوت، بعضی به سرعت و برخی با مدت بیشتر در عسل کشته می شوندمثلاً میکروب  حصبه پس از ۸ ساعت و میکروب هائی در ریه عوارض بیشتری به وجود ...
0
آیا می دانید 20

آیا می دانید ۲۰

آیا می دانید ۲۰ آیا می دانید علاوه بر اینکه عسل به علت داشتن پتاسیم اجازه ی رشد و تکثیر به میکروب ها نمی دهد دارای مقداری مواد ضدعفونی کننده مانند اسید فرمیک نیز هست.پس عسل دارای خاصیت بازدارنده از ...
0
آیا می دانید 19

آیا می دانید ۱۹

آیا می دانید ۱۹ آیا می دانید با آنکه با اغلب شیرنی ها میتوان سرکه ساخت ،عسل به راحتی از ترکیب خود دست بر نمی دارد و تهیه سرکه از عسل سخت است.
0
آیا می دانید 18

آیا می دانید ۱۸

آیا می دانید ۱۸ آیا می دانید هیچ میکربی و هیچ گونه قارچی نمی تواند در عسل رشد و تولید مثل کند.علت این که باکتری ها نمی توانند در عسل رشد کنند وجود مقدار زیادی پتاسیم در آن استزیرا ...
0
آیا می دانید 17

آیا می دانید ۱۷

آیا می دانید ۱۷ آیا می دانید عده ای عقیده دارند که جوانان به علت زیاد بودن گلوکز فسفات عسلنباید در خوردنش افراط کنند ولی پیران می توانند به دلخواه خود مقدار آن را برگزینند.
0
آیا می دانید 16

آیا می دانید ۱۶

آیا می دانید ۱۶ آیا می دانید یک کلنی معمولی زنبور عسل دارای ۵۰،۰۰۰ تا ۸۰،۰۰۰ زنبور عسل است!  عسل سیتی
0
آیا می دانید 15

آیا می دانید ۱۵

آیا می دانید ۱۵ آیا می دانید زنبورهای نر "هواپیماهای بدون سرنشین" نامیده می شوند و تنها نقش آنها ملاقات با ملکه یک کندو دیگر است!  عسل سیتی
0
آیا می دانید 14

آیا می دانید ۱۴

آیا می دانید ۱۴ آیا می دانید زنبور عسل دارای ۶ پا، ۲ چشم ترکیبی از هزاران لنز کوچک (یکی در هر طرف سر)،  ۳ چشم ساده در بالای سر، ۲ جفت بال، یک کیسه شهد، و یک معده است.  عسل سیتی
0
آیا می دانید 13

آیا می دانید ۱۳

آیا می دانید ۱۳ آیا می دانید عسل تنها غذای حاوی تمام مواد ضروری بدن برای زنده ماندن است،که شامل آنزیم ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آب است. و این تنها غذای حاوی "pinocembrin" است، یک آنتی اکسیدان همراه با ...
0
آیا می دانید 12

آیا می دانید ۱۲

آیا می دانید ۱۲ آیا می دانید ۱۲ - آیا می دانید تمام زنبورهای کارگر ماده هستند و طول عمر طبیعی ۴۵ روز را دارند!
0