آیا می دانید ۱۲

آیا می دانید 12

آیا می دانید ۱۲

آیا می دانید ۱۲

آیا می دانید ۱۲ – آیا می دانید تمام زنبورهای کارگر ماده هستند و طول عمر طبیعی ۴۵ روز را دارند!

آیا می دانید ۱۲
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

درباره نویسنده