آیا می دانید ۱۰

آیا می دانید 10

آیا می دانید ۱۰

آیا می دانید زنبور عسل در یک سفر تعداد ۵۰ الی ۱۰۰ گرده گل را جمع آوری می کند.

آیا می دانید ۱۰
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

درباره نویسنده