آیا می دانید ۲۵

آیا می دانید 25

آیا می دانید ۲۵

آیا می دانید ۲۵

آیا می دانید ۲۵ اولین اثری که از زنبورعسل بدست آمده فسیلی است

متعلق به چهل میلیون سال قبل که در آن زنبور عسل در داخل صمغ درخت

محبوس شده و این فسیل در موزه زنبور عسل شهر وایمار در آلمان نگهداری می شود.

عسل سیتی

آیا می دانید ۲۵
به این مطلب امتیاز بدهید
همچنین بخوانید  آیا می دانید ۱۲
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها
سوال خود را بپرسید