مهر ۲۸, ۱۳۹۶
ناپدید شدن زنبور ها

ناپدید شدن زنبور ها

 ناپدید شدن زنبور ها آیا انسان در ناپدید شدن زنبور ها زنبور ها دخیل است؟ آیا بدون زنبور ادامه زندگی امکان پذیر است؟ آیا بدون زنبور ادامه […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
عسل چیست

عسل چیست

عسل چیست : عسل ماده شیرین و غلیظی است که توسط زنبوران عسل از شهد گل گیاهان جمع آوری شده است و تغییر شکل می یابد […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آیا می دانید 1

آیا می دانید ۱

آیا می دانید ۱ : آیا می دانید نام علمی زنبور عسل Apis mellifera   است و حشره­ای از راسته نازک بالان است.
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آیا می دانید 2

آیا می دانید ۲

آیا می دانید ۲ : آیا می دانید اولین زنبور عسل مربوط به حدودا” ۴۰ میلیون سال پیش است.
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آیا می دانید 3

آیا می دانید ۳

آیا می دانید ۳ : آیا می دانید زنبو عسل برای بدست آوردن یک پوند عسل باید حدود ۲ میلیون گرده گل جمع آوری کند
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آیا می دانید 4

آیا می دانید ۴

آیا می دانید ۴ : آیا می دانید زنبو عسل برای بدست آوردن یک پوند عسل باید بیش از ۵۵٫۰۰۰ مایل پرواز کند
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آیا می دانید 5

آیا می دانید ۵

آیا می دانید ۵ : آیا می دانید زنبور کارگر به طور متوسط در طول عمر خود ۱٫۱۲ قشق چای خوری عسل می سازد .
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آیا می دانید 6

آیا می دانید ۶

آیا می دانید ۶ : آیا می دانید سرعت پرواز زنبور عسل حدود ۱۵ مایل بر ساعت است.
مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آیا می دانید 7

آیا می دانید ۷

آیا می دانید ۷ : آیا می دانید زنبور عسل برای پرواز در سراسر جهان حدود یک انس عسل جهت سوخت احتیاج دارد.