کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات فروشگاه اینترنتی عسل سیتی به دقت ملاحظه فرمایید:
ورود کاربران به وب‏‌سایت فروشگاه اینترنتی عسل سیتی و ثبت سفارش در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین فروشگاه اینترنتی عسل سیتی از سوی کاربر است. توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های فروشگاه اینترنتی عسل سیتی منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و خدمات فروشگاه اینترنتی عسل سیتی تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.