ترکیبات عسل

ترکیبات عسل

ترکیبات عسل

ترکیبات عسل مهمترین ترکیبات عسل اساسی تشکیل دهنده عسل عبارتند از: مواد قندی : عسل دارای بیشترین مواد قندی است. مواد قندی هیچ محصول و فرآورده ی دیگری از این لحاظ با عسل برابری نمی کند. دانشمندان علوم تغذیه در … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها